“Sanitary Latrines in Ka Lang Commune” – http://cwsglobal.org/ka-lang/

“Education in Ta Ba Commune: A comprehensive approach” - http://cwsglobal.org/ta-ba-education/

“Supporting mothers and birthing attendants in Vietnam” - http://cwsglobal.org/vietnam-safe-births/

 

Xem chi tiết...

Các sự kiện truyền thông của CWS tại Phổ Yên

Viết bởi Thứ tư, 24 Tháng 6 2015 11:15
Xuất bản trong Tin tức 0

Các sự kiện truyền thông của CWS tổ chức tại các trường mầm non ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được các trường đánh giá cao. Xem thêm thông tin tại đây:

Sự kiện truyền thông dinh dưỡng ở trường Mầm non Phúc Thuận 3

http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnthanhcongpy/1001/85754/RUC-RO-NGAY-TET-THIEU-NHI-16-VA-NGAY-HOI-NUOC-SACH.aspx

Sự kiện truyền thông rửa tay sạch ở trường mầm non Thành Công 1

http://www.thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnphucthuan3py/4301/85799/NGAY-HOI-TRUYEN-THONG-BUA-AN-DINH-DUONG.aspx

Xem chi tiết...

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png