Các hệ thống tổ chức, chính sách và hướng dẫn

CWS Việt Nam có các chính sách và qui trình hướng dẫn cho các hoạt động và các quyết định của tổ chức. CWS đảm bảo rằng các chính sách này thường xuyên được cập nhật, trung bình hai đến ba năm một lần, với sự tham gia của tất cả các nhân viên.

Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục này được thực hiện một cách nhất quán cho những tiêu chuẩn cao nhất có thể. Tất cả các nhân viên có một sự hiểu biết tường tận và cam kết thực hiện các chính sách và hướng dẫn ở các cấp độ tổ chức và chương trình. Chúng tôi truyền đạt các thông tin về các chính sách và thủ tục thông qua các hướng dẫn, định hướng và những buổi hội thảo bồi dưỡng.

Quản lý tài chính và nguồn tài trợ

CWS có một hệ thống và qui trình quản lý tài chính tốt, đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng và giám sát ngân sách minh bạch và có giải trình. Hệ thống này bao gồm các chính sách và chỉ dẫn thực hiện kế toán tài chính, lập kế hoạch, quản lý nội bộ, báo cáo, kiểm toán, tài trợ, vv…. CWS không có sự khoan dung nào cho việc tham nhũng.

Chương trình tiếp cận

CWS Việt Nam cam kết vì sự phát triển các mối quan hệ công bằng dựa trên sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến ​​của mọi người, các giá trị, những truyền thống và văn hóa; học hỏi từ họ và cùng xây dựng sự tự tin và tự chủ. CWS tôn trọng và đánh giá cao những đối tác của chúng tôi. Thông qua việc cùng nhau làm việc, chúng tôi xây dựng các mối quan hệ mang tính chuyên nghiệp và trân trọng.

CWS cam kết nâng cao phẩm giá của những người nghèo, những người dễ bị tổn thương và thiệt thòi. Chúng tôi chứng tỏ sự cam kết của chúng tôi cho người nghèo bằng cách nâng cao năng lực của đối tác để tạo điều kiện cho sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là với những người nghèo và dễ bị tổn thương, để họ trở nên tự tin hơn và có thể tự kiểm soát quá trình phát triển của mình. Chúng tôi làm việc cùng với các đối tác của chúng tôi để nâng cao vai trò lãnh đạo, huy động nguồn lực và thực hiện các hoạt động phát triển để họ có khả năng đáp ứng trực tiếp tới những nhu cầu của cộng đồng khi CWS rút khỏi vùng dự án. 

Dựa vào kết quả

CWS nâng cao năng lực cho các đối tác của mình nhằm tập trung tới những kết quả và tác động công việc của họ ở cấp tổ chức và cấp cộng đồng. Tạo quan hệ đối tác với các cấp chính quyền huyện và xã bao gồm cả việc nâng cao năng lực để đảm bảo họ thực hiện hiệu quả hơn các trách nhiệm hành chính và quản lý chương trình.

Ở cấp cộng đồng, CWS làm việc cùng với các đối tác của mình để xác định và đo lường những thay đổi tích cực (kết quả / tác động) của các chương trình và các hoạt động. Ngoài ra, các cán bộ chương trình của chúng tôi thường xuyên tiến hành các chuyến đi kiểm tra dự án đồng thời tiến hành quá trình kiểm tra và đánh giá dự án. Hơn thế nữa, chúng tôi làm việc cùng với các đối tác để tiến hành các cuộc họp định kỳ và các buổi hội thảo để cùng nhau xem lại những công việc của mình, bao gồm cả những thành tựu và những lĩnh vực cần cải thiện, cùng nhau giải quyết vấn đề và xây dựng dựa trên những thế mạnh.

CWS tiến hành các điều tra cơ bản trước khi bắt đầu vùng dự án mới và sử dụng thông tin này như một điểm quan trọng để so sánh đánh giá sự tiến bộ trong các vùng dự án của chúng tôi.

Quan hệ đối tác trong công việc

CWS tập trung vào mối quan hệ đối tác trong công việc với những thành viên cộng đồng ở tất cả các cấp trong vùng dự án của chúng tôi. Chúng tôi làm việc để trang bị cho các cá nhân và các nhóm trong cộng đồng những kiến ​​thức và kỹ năng nhằm xây dựng nên sự tự tin để tự kiểm soát cuộc sống và tự đưa ra quyết định của mình. Điều này liên quan đến mối tương tác với từng hộ gia đình, các lãnh đạo địa phương và chính phủ. 

Tính bền vững và quyền sở hữu

CWS trân trọng khi làm việc cùng với các đối tác của mình tại tất cả các cấp trong các vùng dự án nhằm nâng cao năng lực của họ và khả năng quản lý các chương trình phát triển. Quá trình này giúp các đối tác của chúng tôi tăng cường sự chỉ đạo và ra quyết định, năng lực kỹ thuật, chủ động, sáng tạo, tự lực tự chủ, là những phần quan trọng của sự phát triển bền vững lâu dài.

CWS và các đối tác cùng hợp tác để đảm bảo tính bền vững của chương trình thông qua việc khuyến khích sự tham gia tích cực từ các thành viên cộng đồng, từ đó phát triển các chương trình đáp ứng hiệu quả với nhu cầu thực sự của cộng đồng dự án.

Chúng tôi khích lệ sự tham gia tích cực trong tất cả các giai đoạn và các khía cạnh của chu trình dự án, để mang đến quyền sở hữu nhiều hơn từ các kết quả. Chúng tôi làm việc để đảm bảo rằng cộng đồng có một sự hiểu biết sâu sắc và có thể xác định các vấn đề và nhu cầu, phát triển các giải pháp, lập kế hoạch và đóng góp bất cứ khi nào có thể. Việc này xây dựng quyền sở hữu của cộng đồng và giúp họ nhận thức rằng họ tự nắm giữ những kỹ năng và nguồn lực tốt nhất cho sự phát triển, chứ không phải là sự phụ thuộc vào bên ngoài, những tổ chức đã đến để hỗ trợ họ.

Sự tham gia

CWS xem sự tham gia của các thành viên cộng đồng như một phần quan trọng của việc lập kế hoạch và các chương trình hoạt động. CWS hỗ trợ các đối tác và những người tham gia chính của chúng tôi nhằm khuyến khích và động viên mọi người tham gia tích cực trong mọi khía cạnh phát triển trong suốt các giai đoạn dự án, bằng nhiều cách khác nhau.

CWS luôn bắt đầu các dự án của mình bằng cách tham khảo ý kiến ​​mọi người trong cộng đồng trước tiên. Quá trình này liên quan đến việc cho các thành viên cộng đồng có cơ hội để đưa ra ý tưởng của mình và tự bắt đầu các hoạt động phát triển. Trong quá trình này chúng tôi đặc biệt xem xét các nhu cầu của phụ nữ. Vì vậy, điều này liên quan đến xây dựng niềm tin và sự tự tin để đáp ứng nhu cầu của họ cũng như quyền tiếp cận những lợi ích của sự phát triển.

Phụ nữ La Hủ đang trình bày tại hội thảo "Nâng cao kỹ năng điều hành cuộc họp" tại huyện Mường Te,

tỉnh Lai Châu.

Nguồn: CWS Việt Nam

 

Sửa lần cuối vào %20/%07/%2016 - %11:%07
Đánh giá bài
(0 phiếu)
VietNam Cws

CWS VietNam has been awarded the Certificate of Compliance from NGO Governance & Professional Practice.

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png