CWS Việt Nam chịu trách nhiệm giải trình trước các nhà tài trợ, người hưởng lợi, các đối tác và Chính phủ. Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng, các lãnh đạo chính quyền địa phương, các đối tác và các phòng ban liên quan trong tất cả các giai đoạn của chu trình dự án bao gồm đánh giá ban đầu, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án sử dụng nhiều phương thức khác nhau. CWS chia sẻ thông tin cho tất cả các bên liên quan về các hoạt động của chương trình, ngân sách, và các đối tượng hưởng lợi.

Nhân viên tài chính CWS và nhân viên kiểm toán độc lập đang kiểm tra thông tin tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nguồn: CWS Việt Nam

 

Sửa lần cuối vào %25/%12/%2013 - %09:%12
Đánh giá bài
(0 phiếu)

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png