Thông tin khu vực

Tỉnh Thái Nguyên là một tỉnh miền núi nằm ở vùng trung du và vùng núi cao phía Bắc Việt
Nam. Tổng diện tích tự nhiên của Thái Nguyên là 3,541 km2, với 91,500ha là đất nông nghiệp,
152,000ha là đất rừng, và 77,600ha là đất phi nông nghiệp. Dân số Thái Nguyên có khoảng 1.1
triệu người với nhiều dân tộc thiểu số. Thành phố Thái Nguyên là thủ phủ của Tỉnh, cách Hà
Nội 80 km. Tỷ lệ hộ nghèo đói của tỉnh tính đến cuối năm 2011 là 16.69%. 

Tại tỉnh Thái Nguyên CWS Việt Nam hỗ trợ hai huyện: huyện Phổ Yên và huyện Đại Từ. Dù
Việt Nam đã đạt được thành tích đáng kể trong việc xóa đói giảm nghèo, những huyện này vẫn
rất nghèo do địa hình miền núi, hạn chế lưu thông, nguồn thu nhập chủ yếu từ trồng cây nông
nghiệp như lúa gạo, chè và trồng rừng. Đồng thời, các dân tộc thiểu số nói chung là chịu thiệt
thòi hơn bởi vì họ thường không được hưởng lợi nhiều từ sự phát triển nhanh chóng của Việt
Nam bằng nhóm đa số. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên tỷ lệ hộ nghèo của
nhóm đối tượng này là khoảng 70%.


Huyện Phổ Yên là một trong tám huyện ở phía Nam tỉnh Thái Nguyên. Tổng diện tích tự nhiên
của huyện là 257 km2, dân số là 137,198 người. Có khoảng hơn 8 nhóm dân tộc thiểu số sống
ở đây, bao gồm: Tày, Nùng, Dao, Trại, Cao Lan, Mán, Sán Dìu, và người Hoa. Huyện Phổ Yên
có 18 xã và thị trấn.

Hệ thống lọc và cấp nước do CWS tài trợ tại xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên,

tỉnh Thái Nguyên

Nguồn: CWS Việt Nam

 

Xã Phúc Thuận là một xã rất nghèo của huyện Phổ Yên. Đây là một trong các xã rộng nhất của huyện. Xã có 28 thôn với khoảng 3,130 hộ (13,200 nhân khẩu). 38.5% dân số là dân tộc thiểu số gồm Dao, Sán Dìu, Tày, Nùing, Trại, và Cao Lan.


Huyện Đại Từ là một huyện miền núi, nằm phía Tây Bắc tỉnh Thái Nguyên. Diện tích tự nhiên
của huyện khoảng 578 km2, dân số là 170,000 người. Bao gồm hơn 7 dân tộc khác nhau sinh
sống: Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, vv... Huyện Đại Từ có 29 xã và 2 thị trấn nằm trải dài và rộng
với dân số phân tán.

 

Đối tác
- Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ (Tỉnh Thái Nguyên)
- Ủy ban nhân dân xã Phúc Thuận (huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên)

 

Đối tượng hưởng lợi
- Trẻ em và học sinh: học sinh từ cấp mầm non đến cấp trung học cơ sở và trẻ cùng lứa tuổi
trong cộng đồng dân cư.
- Giáo viên: từ cấp mầm non đến tiểu học đến cấp trung học cơ sở
- Phụ huynh học sinh và người dân trong xã.
- Các cán bộ xã, đặc biệt là các cán bộ có liên quan đến giáo dục và công tác xã hội
- Các cán bộ ngành giáo dục thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện.
- Nói chung, dự án sẽ mang lợi ích đến cho toàn bộ dân cư của vùng dự án, nơi đồng bào
dân tộc sống đa số.

Sửa lần cuối vào %31/%03/%2017 - %14:%03
Đánh giá bài
(0 phiếu)
VietNam Cws

CWS VietNam has been awarded the Certificate of Compliance from NGO Governance & Professional Practice.

Xem thêm trong thể loại này: « LAI CHÂU

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png