Các dân tộc mà chúng tôi đang làm việc cùng

Dân số Việt Nam bao gồm 54 nhóm dân tộc khác nhau. Người Kinh (còn gọi là người Việt) là nhóm đa số. Các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14% dân số, nghĩa là khoảng 12 triệu người. Các dân tộc này chia làm năm dòng ngôn ngữ chính: Austroasiatic, Austronesian, Tai-Kadai, Sino-Tibetan, và H’mong-Dao.

 

Dân tộc Thái thuộc nhóm Tày-Thái (trong dòng ngôn ngữ Tai-Kadai). Với dân số khoảng trên một triệu dân, dân tộc Thái là nhóm dân tộc thiểu số lớn thứ hai ở Việt Nam.

Trẻ em người dân tộc Thái trong sắc phục của dân tộc mình,

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nguồn: CWS Việt Nam

 

Dân tộc La Hủ thuộc nhóm dân tộc Trung Hoa và Đông Nam Á. Tiếng La Hủ là một phần của nhánh Loloish thuộc chi nhánh Lolo-Burmese của dòng ngôn ngữ Tibeto-Burman. 

Phụ nữ La Hủ trong trang phục truyền thống của mình

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nguồn: CWS Việt Nam

 

Dân tộc Mảng là một trong những dân tộc sống đầu tiên ở Việt Nam. Tiếng Mảng là một phần của nhánh Pakanic thuộc dòng ngôn ngữ Austro-Asiatic. Tại tỉnh Lai Châu, Việt Nam, người Mảng có khoảng 2,200 người tại các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, và các vùng lân cận.

Hình ảnh một bản người Mảng ở Lai Châu

 

 

 

 

Sửa lần cuối vào %25/%12/%2013 - %09:%12
Đánh giá bài
(0 phiếu)
Xem thêm trong thể loại này: « Trách nhiệm giải trình Quản Trị »

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png