CWS làm việc hợp tác trên toàn Thế giới, đáp ứng nhu cầu của con người, thúc đẩy phát triển tự lực, thông qua các chương trình phát triển xã hội và kinh tế, cứu trợ khẩn cấp, giúp đỡ người tị nạn, giáo dục và gây ảnh hưởng, quan hệ cộng đồng Cơ đốc giáo.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin đọc trang web sau: http://www.cwsglobal.org

 

Khu vực có CWS làm việc là màu vàng trong bản đồ sau:

 

Văn phòng chính tại New York
Văn phòng chính CWS New York điều phối hoạt động, giao dịch và giữ mạng lưới với 37 đơn vị và các nhà thờ. Thêm vào đó, các nhà tài trợ cho CWS và các đối tác chiến lược với các mạng lưới và hiệp hội khác cũng có liên hệ với nhà thờ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về CWS toàn cầu, xin đọc trang web: www.cwsglobal.org

 

Văn phòng khu vực
Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, CWS có văn phòng hoạt động tại In-đô-nê-sia, Đông
Timo, Pa-ki-s-tan, Ap-ga-ni-s-tan, Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam với văn phòng đại diện vùng nằm tại Băng Cốc, Thái Lan. CWS cũng làm việc tại Nhật Bản và Mi-an-ma với sự hỗ trợ trực tiếp từ các cán bộ văn phòng đại diện vùng. CWS khu vực Châu Á Thái Bình Dương đại diện cho CWS trong một số ủy ban các nhà tài trợ trong khu vực hoặc toàn cầu, trong mạng lưới hoạt động của các tổ chức Phi Chính Phủ NGO và các diễn đàn. Văn phòng khu vực muốn dùng diễn đàn trong vùng và toàn cầu để mang các vấn đề nhân đạo và phát triển cùng các vấn đề quan trọng khác lên bàn thảo luận để tìm giải pháp lâu dài. Văn phòng khu vực hoạt động như một địa điểm liên hệ và điều phối các văn phòng của CWS trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời là nơi gặp gỡ, hội họp, thảo luận, tập huấn của các đồng nghiệp và các tổ chức đối tác. Văn phòng khu vực trực tiếp quản lý các chương trình hoạt động tại Mi-an-ma, Thái Lan và Nhật Bản.

 

Sửa lần cuối vào %25/%12/%2013 - %08:%12
Đánh giá bài
(0 phiếu)
Xem thêm trong thể loại này: LAI CHÂU »

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png