Lập kế hoạch giám sát và đánh giá dự án

Giám sát và đánh giá dự án có sự tham gia là phương pháp tiếp cận CWS luôn luôn sử dụng trong công việc. Chúng tôi khuyến khích các đối tác của mình dùng phương pháp có sự tham gia giám sát đánh giá năng lực, cũng như các kết quả hoạt động dự án.

Trước khi lập kế hoạch hoạt động trong các vùng dự án mới, chúng tôi luôn có một bản điều tra khảo sát ban đầu. Bản này dùng để so sánh cho các hoạt động giám sát và đánh giá dự án sau đó.

Giám sát dự án CWS bao gồm nhiều cấp độ:

 

  • CWS Việt Nam: Thực hiện bởi c cán bộ chương trình cán bộ tài chính từ văn phòng Hà Nội. Đồng thời, CWS Việt Nam đội ngũ nhân viên dự án làm việc tại Mường Tè để hỗ trợ các đối tác và giám sát việc thực hiện dự án.
  • Ban quản lý dự án (PMU) tại Trung tâm Y tế Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện: Giám sát việc thực hiện dự án sử dụng dịch vụ tại địa phương.
  • Giám sát cộng đồng: được thực hiện bởi những người hưởng lợi từ dự án, đónhững giáo viên và học sinh, nhân viên y tế các cộng tác viên Giáo dục-Truyền thông, lãnh đạo cộng đồng thôn bản v.v. Những người hưởng lợi từ dự án luôn luôn được khuyến khích cung cấp những ý tưởng, sáng kiến ​​và phản hồi cho Ban quản lý dự án hoặc CWS Việt Nam trong việc lập kế hoạch và thực hiện công việc dự án.

Cán bộ chương trình của CWS và đối tác địa phương đang họp đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch dự án tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nguồn: CWS Việt Nam

 

Đánh giá nội bộ được tiến hành bởi các nhân viên CWS, những đánh giá giữa kỳ hoặc cuối cùng được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn bên ngoài. Các kết quả giám sát và đánh giá dự án được sử dụng như một bài học kinh nghiệm để cải thiện việc lập kế hoạch, thực hiện dự án, phân bổ nguồn lực, trách nhiệm, quyết định và thiết kế dự án trong tương lai. Các hành động sửa đổi được thực hiện để đảm bảo rằng các điều ghi nhận đã chỉ ra trong khi giám sát và đánh giá dự án đều được thực hiện.

.

Sửa lần cuối vào %25/%12/%2013 - %09:%12
Đánh giá bài
(0 phiếu)
Xem thêm trong thể loại này: Trách nhiệm giải trình »

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png