Nhằm giúp các cá nhân và cộng đồng trở nên tự lực và phát triển bền vững, tất cả các hoạt động của CWS đều bao gồm các hợp phần nâng cao năng lực. Trong các hoạt động giáo dục, chúng tôi đào tạo các nhóm cộng tác viên truyền thông, tập huấn cho giáo viên những kiến thức về thư viện thân thiện với trẻ em, về phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm; học sinh được tập huấn về vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường, cũng như cách trồng rau phân. Ngoài ra, chúng tôi đào tạo các đối tác của mình những khía cạnh khác nhau của công tác quản lý phát triển cộng đồng.

Phụ nữ La Hủ tham gia vào hội thảo lập kế hoạch dự án tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nguồn: CWS Việt Nam 

 

Nhóm cộng tác viên truyền thông IEC

Nhóm cộng tác viên truyền thông (IEC) họp hàng tháng để đề xuất và thảo luận về các sáng kiến ​​của thôn bản. Các nhóm IEC đóng vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cho dân bản trong cộng đồng của họ. Đôi khi, dự án hỗ trợ các nhóm tổ chức các hoạt động truyền thông giữa các xã và các hoạt động văn hóa giữa các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau.

Những cộng tác viên truyền thông IEC và các đối tác dự án cũng được đào tạo về Phát triển Cộng đồng. Ngoài các vấn đề về phát triển cộng đồng, việc đào tạo cũng tập trung vào các kỹ năng cần thiết để làm việc với cộng đồng, ví dụ như kỹ năng chủ động lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi và kỹ năng góp ý. Việc đào tạo này được cung cấp bởi CWS cho các đối tác để sau đó họ đào tạo cho các nhân viên y tế tại các trạm y tế .

Học cách làm nhà vệ sinh hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn: CWS Việt Nam

 

Quản lý tài chính

CWS thường xuyên tập huấn bồi dưỡng về quản lý tài chính cho các kế toán dự án đối tác của chúng tôi. Để tạo thuận lợi nâng cao chất lượng công việc của dự án, một số thiết bị, như máy tính được cung cấp cho họ. Nhng buổi đào tạo về kỹ năng máy tính cũng được cung cấp, không chỉ cho các đối tác dự án, mà còn cho giáo viên các trường, nhân viên y tế tại các trạm y tế và đại diện chính quyền địa phương.

Đối tác ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trong một chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại Mai Châu, Hòa Bình.

Nguồn: CWS Việt Nam

Sửa lần cuối vào %24/%01/%2016 - %11:%01
Đánh giá bài
(0 phiếu)

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png