Giới thiệu

 

Tầm nhìn

Vì một Việt Nam có các cộng đồng tự chủ.

 

Sứ mệnh

CWS Việt Nam làm việc cùng các đối tác nhằm phát triển đời sống nhân dân thông qua việc nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, nâng cao phẩm giá và quyền con người đồng thời vẫn tôn trọng truyền thống và văn hóa của người dân.

 

Sửa lần cuối vào %30/%10/%2013 - %11:%10
Đánh giá bài
(0 phiếu)
VietNam Cws

CWS VietNam has been awarded the Certificate of Compliance from NGO Governance & Professional Practice.

Xem thêm trong thể loại này: « Liên hệ Hiện nay »

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png