• Hỗ trợ giáo dục
  Hỗ trợ giáo dục
  CWS Việt Nam hỗ trợ lĩnh vực giáo dục thông qua việc nâng cao năng lực cho giáo viên, tạo môi trường trường học thân thiện với trẻ em, có sự tham gia của trẻ em và cha mẹ học sinh, giáo dục kiến thức về dinh dưỡng cho giáo viên và phụ huynh học sinh, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất trường học.
 • Hỗ trợ y tế, nước sạch và vệ sinh
  Hỗ trợ y tế, nước sạch và vệ sinh
  CWS Việt Nam hỗ trợ nâng cao chất lượng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại các vùng dự án của mình thông qua hoạt động cung cấp nước sạch, nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, xây dựng các nhà vệ sinh, chuồng trại và hầm biogas.
 • Nâng cao năng lực
  Nâng cao năng lực
  Để khuyến khích các cá nhân và cộng đồng trở nên độc lập và bền vững, tất cả mọi hoạt động dự án của CWS đều có phần nâng cao năng lực.
 • Phòng chống thiên tai
  Phòng chống thiên tai
  CWS Việt Nam hỗ trợ vùng dự án của mình khi có thảm họa thiên tai thông qua sự phối hợp với Hội chữ thập đỏ, chính quyền và nhân dân địa phương. Chúng tôi là thành viên của Liên minh cứu trợ ACT.

Giới thiệu

Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi

Thư viện ảnh

album

 
Tin tức mới

Cô Nguyễn Thị Nhâm về làm hiệu trưởng trường THCS Bum Nưa từ tháng 10 năm 2014. Mới được mười tháng làm việc với dự án CWS nhưng cô Nhâm đã rất ấn tượng về hiệu quả mà dự án mang lại.

Xem chi tiết...

Nậm Khao, huyện Mường Tè là một trong những xã vùng biên hẻo lánh với dân số phần lớn là đồng bào dân tộc: Cống, Thái, La Hủ. Điều kiện kinh tế khó khăn cùng với hạn chế tiếp cận thông tin về chăm sóc sức khỏe, phần lớn dân bản không có thói quen sử dụng và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Với mục đích cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh, môi trường, tiến tới nâng cao sức khỏe cho cộng động, dự án CWS Vietnam về “ Thúc đẩy cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và điều kiện sức khỏe” tại huyện Mường Tè đã tổ chức lớp tập huấn CLTS  tại xã Nậm Khao từ ngày 17-25/3 do giảng viên của trường Cao đẳng Nông- Lâm nghiệp Bắc Trung bộ trực tiếp giảng dạy.  25 học viên tham dự lớp tập huấn là người dân tộc thiểu số, đến từ UBND xã, Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc, hội Phụ nữ, trạm y tế xã và cán bộ của 6 bản trong là những thành viên nòng cốt trong truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về vệ sinh, môi trường và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Xem chi tiết...

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm 2015 CWS đã tiến hành đợt kiểm toán các hoạt động dự án tại huyện Mường Tè. Đợt kiểm toán này là hoạt động thường niên do nhà tài trợ FELM yêu cầu. Các hoạt động dự án của CWS không những được các cán bộ dự án của CWS theo dõi sát sao, mà còn được kiểm tra rất kỹ bởi đơn vị kiểm toán độc lập.

Xem chi tiết...

Nhà tài trợ của chúng tôi

2.png
1.png
4.png
5.png
3.png